Beheer van het SIS

Gebruikers mogen er op rekenen dat hun SIS dag en nacht te gebruiken is.  Onze beheerders, en die van MCX, zorgen daarvoor. Uw gegevens zijn in veilige handen en de ondersteuning bij het uitvoeren van uw werk is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, gegarandeerd.

Veilige verwerking en opslag van uw gegevens

De gegevens in het SIS, met name de gegevens van en over de studenten, moeten correct en veilig zijn opgeslagen. Fouten in de vastlegging, per ongeluk of moedwillig, kunnen er voor zorgen dat uw studenten onterecht wel of niet een diploma ontvangen of uw instelling de bekostiging. Bovendien zijn veel gegevens privacygevoelig.
Onze beheerders zorgen er voor dat zowel de applicatie als de infrastructuur waarop die applicatie draait, goed beveiligd zijn, conform de daar voor geldende normen.

Onderhoud van uw applicatie

Een studenteninformatiesysteem is een complexe verzameling softwaremodules, die regelmatig onderhoud nodig hebben. De performance moet op orde blijven, gegevens opgeschoond en de beveiliging aangescherpt. Onderdeel van het beheer is dan ook het voortdurend monitoren van het gebruik van de applicatie: hoeveel gebruikers zijn er actief, kunnen ze de gegevens snel opvragen of vastleggen, blijven processen snel verlopen. Indien nodig worden aanpassingen gedaan om de applicatie in optima forma te houden.

Uw SIS altijd beschikbaar

Als het SIS niet beschikbaar is, dan zijn heel veel gebruikers daar de dupe van. Daarom zorgen onze beheerders er voor dat de applicatie 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. Systemen zijn dubbel uitgevoerd, databases worden voortdurend op 2 plaatsen bijgewerkt en back-ups incrementeel bijgewerkt. De infrastructuur en de netwerken worden daartoe voortdurend gemonitord, zodat incidenten kunnen worden voorkomen of snel verholpen. Voorop staat dat er nooit gegevens verloren mogen gaan, zelfs niet bij een calamiteit in een van de datacentra waar het SIS is gehuisvest.

Zorgvuldige aanpassingen en herstel

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen er fouten aanwezig zijn in de functionaliteit van het SIS. Het Expertisecentrum zorgt er voor dat fouten snel en zorgvuldig worden hersteld, zodat u weer ongestoord kunt werken.