Over onze dienstverlening

Het SaNS Expertisecentrum ondersteunt het gebruik van het SIS op verschillende manieren: het beheert het systeem en zorgt er voor dat het SIS dagelijks gebruikt kan worden, het helpt de gebruikers bij vragen en het oplossen van problemen en het zorgt er voor dat het SIS meegroeit met  de wensen van de gebruikers.

Rol van het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum is verantwoordelijk voor het applicatiebeheer en het technisch beheer van het SIS. Het functioneel beheer van het SIS is een taak van de instellingen die het SIS gebruiken. Daarnaast zorgt het Expertisecentrum, in samenspraak met functioneel beheer, voor vernieuwing van de applicatie. Tot slot stuurt het Expertisecentrum het technisch beheer aan zoals dat is ondergebracht bij MCX.

Vragen en antwoorden

Contactpunt van het Expertisecentrum voor de functioneel beheerders van de instellingen is de servicedesk. Daar kunnen vragen worden gesteld, verzoeken ingediend en incidenten gemeld. De servicedesk fungeert als tweedelijns ondersteuning: eindgebruikers van het SIS kunnen voor hun vragen bij hun eigen opleiding of faculteit terecht.

Vernieuwing

Het SIS staat niet stil. Voortdurend zijn er nieuwe wensen van de gebruikers en ontwikkelingen in de techniek en de omgeving van het SIS. Om daar aan tegemoet te kunnen komen, wordt het SIS voortdurend vernieuwd. Aanpassingen aan de applicatie worden door het Expertisecentrum uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de gebruikers en de beheerders van het SIS.

Sparringpartner

Het Expertisecentrum kan optreden als uw sparringpartner bij discussies over nieuwe wensen in het SIS, koppelingen met andere informatiesystemen en bij de start van projecten rond onderwijsondersteuning. Ook wanneer u de mogelijkheden van het SIS breder wil inzetten, bijvoorbeeld bij het uitfaseren van legacy-systemen, kunnen wij behulpzaam zijn.

Eén SIS, meervoudig gebruik

De kracht van de SaNS-samenwerking zit in het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van het SIS.

Elk van de SaNS-instellingen maakt gebruik van een eigen kopie van de gezamenlijk ontwikkelde versie van Campus Solutions. Elke instellingen heeft dus zijn eigen database, maar werkt met hetzelfde SIS. De applicatie is dus voor elke instelling gelijk, alleen de lokale inrichting (opleidingen, vakken, communicatie, rapportages) en de lokale koppelingen met andere eigen informatiesystemen wijkt af.

Wensen van de instellingen en andere aanpassingen hoeven daardoor maar één keer aangebracht te worden, waarna elke instelling er gebruik van kan maken in de eigen kopie-omgeving. Die gezamenlijk ontwikkelde versie van het standaardpakket PeopleSoft Campus Solutions noemen we ook wel de SaNS-Template of Campus HO.

Contactpersonen

Productmanager: Hans Janssen (hans.janssen@sans-ec.nl)

Servicedesk EC: support@sans-ec.nl

Diensten

Het EC levert onder andere de volgende services;

Beheer:

 • Backups maken
 • Beveiliging
 • Operationeel beheer
 • Onderhouden van testomgevingen (OTAP-straat)
 • Overzetten van query’s en rapportages
 • Aanpassen van rollen en rechten

Meer over beheer >

Support:

 • Beantwoorden van vragen over het SIS
 • Afhandelen van incidenten
 • In ontvangst nemen van verzoeken
 • Indienen van service requests bij Oracle
 • Ondersteunen bij testen
 • Ondersteuning van functioneel beheer
 • Tunen van query’s

Meer over support >

Ontwikkeling en vernieuwing:

 • Voorbereiden van wijzigingsverzoeken
 • Opstellen van functionele ontwerpen
 • Bouwen van maatwerkaanpassingen
 • Presenteren van nieuwe mogelijkheden Campus Solutions
 • Adviseren over nieuwe ontwikkelingen en projecten

Meer over ontwikkeling >