Support: vraag het de servicedesk

Het Expertisecentrum ondersteunt de gebruikers van het SIS op allerlei manieren. Contactpunt daarvoor is de servicedesk. Die is niet bedoeld voor de eindgebruikers – de studenten, docenten en administratieve gebruikers – maar voor de functioneel beheerders van de instellingen die gebruik maken van ons SIS.

Antwoord op al uw SIS-vragen

De servicedesk fungeert als eerste aanspreekpunt van het Expertisecentrum bij vragen. De medewerkers van de servicedesk beantwoorden uw vragen, of zetten die door naar de specialisten binnen het Expertisecentrum of onze hostingpartner MCX.

Ondersteuning bij uw werkzaamheden

In Campus Solutions zitten tools waarmee het testen geautomatiseerd kan worden. De servicedesk ondersteunt u bij het inzetten van die mogelijkheden. Ook voor hulp bij het aanpassen van query’s en rapportages kunt u terecht bij de servicedesk.

Indienen van verzoeken

De servicedesk ondersteunt ook het indienen van diverse verzoeken: overzetten van query’s, rapportages en inrichtingstabellen van test- en acceptatieomgevingen naar productie of het inplannen van het ‘klonen’ van een omgeving naar een andere. Ook wanneer er per vergissing verkeerde gegevens in het SIS zijn vastgelegd, helpt de servicedesk bij het opsporen en corrigeren.

Meldpunt voor incidenten

Storingen, onverwacht gedrag en andere incidenten worden ook gemeld bij de servicedesk. Onze medewerkers kunnen snel nagaan wat er aan de hand is en passende acties in gang zetten.