Over het SIS, gebaseerd op Oracle Peoplesoft Campus Solutions

Het SIS dat de SaNS Instellingen gebruiken is gebaseerd op Oracle PeopleSoft Campus Solutions (CS). Dat pakket wordt wereldwijd door meer dan 750 universiteiten en andere instellingen van hoger onderwijs gebruikt. Vooral in de VS, maar steeds meer ook in de rest van de wereld. Het pakket biedt ondersteuning bij de complete life-cycle van studenten, van belangstellend scholier tot alumnus. En het ondersteunt de breedte van de processen die daarbij betrokken zijn en de koppelingen met andere informatiesystemen.

In SaNS verband is Campus Solutions aangepast aan de Nederlandse onderwijssituatie en de wensen van de SaNS-instellingen: ‘SaNS-CS’. Daarmee is het geschikt voor de ondersteuning van alle processen rond de administratie van studenten en het onderwijs in Nederland, zowel voor hbo-instellingen als universiteiten. Ook koppelingen met Studielink en BRON-HO zijn standaard aanwezig.

Basisfunctionaliteit ‘Inschrijf’

Campus HO biedt complete ondersteuning van de aanmeld- en inschrijfprocessen van reguliere en niet-reguliere studenten. Ook het berekenen van het collegegeld, en eventuele teruggave, valt daar onder.

Door de koppeling met Studielink komen inschrijfverzoeken van reguliere studenten ‘vanzelf’  binnen. CS berekent automatisch het juiste collegegeld en ondersteunt het aanmaken van een digitale machtiging.

Extra mogelijkheden ‘Inschrijf’

Niet-reguliere studenten kunnen zich aanmelden bij de SaNS-instellingen middels een speciaal aanmeldportaal. Uploaden van documenten en online betalen wordt daarbij ook ondersteund.

Campus HO biedt veel mogelijkheden voor het automatiseren van processen: bepalen van de hoogte van het collegegeld, controleren of aan alle inschrijfeisen is voldaan, verzenden van berichten aan studenten en aanleveren van inschrijf- en diplomagegevens aan DUO.

Ook de processen rond ‘Studiekeuzecheck’ en ‘Selectie en Plaatsing’ worden door SaNS-CS volledig ondersteund.

Rapportagemogelijkheden van Campus Solutions

Onderdeel van Campus Solutions is de BI-Publisher functionaliteit van Oracle voor het maken van rapportages. Daarmee kunnen niet alleen deelnemersoverzichten worden gemaakt, maar ook de diploma’s, cijferlijsten en diplomasupplementen.

Basisfunctionaliteit ‘Volg’

In Campus Solutions kunnen alle relevante gegevens van alle typen studenten en van al het onderwijs worden vastgelegd. 

Studenten kunnen zich zelf aanmelden voor vakken of tentamens, hun resultaten bekijken en hun voortgang beoordelen.

In CS wordt de structuur van een opleiding vastgelegd, met alle formele eisen aan de samenstelling. Daardoor kan het SIS geautomatiseerd nagaan of een student voldoet aan de diploma-eisen. Ook de rest van het diplomeringsproces wordt ondersteund, inclusief het aanmaken van het diploma, de cijferlijst en het diplomasupplement.

Extra mogelijkheden ‘Volg’

Studenten kunnen hun tentamenresultaten en hun studievoortgang bekijken op hun smartphone, en zich ook op die manier aanmelden voor vakken, werkgroepen of tentamens.

Koppelingen met landelijke informatiesystemen

Campus Solutions beschikt over standaard-koppelingen met Studielink (voor aanmelding/inschrijving) en BRON-HO (aanleveren van inschrijf- en diplomagegevens, ten behoeve van de bekostiging).

Koppelingen met de lokale informatiesystemen

Het SIS staat niet alleen. Binnen de instellingen is SaNS-CS gekoppeld met het personeelsinformatiesysteem (voor de docentengegevens), de digitale leeromgeving, de roostersystemen en de identitymanagementsystemen (voor toegangsbeheer). Ook het lokale managementinformatiesysteem ontvangt dagelijks de relevante gegevens over de studenten.