Het SaNS Expertisecentrum heeft de Tender ‘Mobility Management’ van de Universiteit Leiden gewonnen voor de realisatie van functionaliteit voor de ondersteuning van de processen rond exchangestudenten. Dat betekent dat er binnen Campus Solutions aanvullend maatwerk wordt gemaakt om de aanmeldingen en plaatsing van uitwisselingsstudenten, inkomend en uitgaand, mogelijk te maken. Ook het aanvragen en toekennen van beurzen valt hier onder.