Mogelijkheden en beperkingen van PERC

Met Post Enrollment Requirement Checking (PERC) kun je inregelen dat studenten zich al kunnen inschrijven voor vakken met een toegangseis, ook als nog niet is voldaan aan die toegangseis (bijvoorbeeld omdat het betreffende vak nog niet is afgerond). Op een later...