Vanaf 1 oktober 2023 is Harry Zengerink de directeur van SaNS. Hij volgt Harry Renting op die deze rol op ad interim basis heeft vervuld tot 1 oktober.

Harry Zengerink was hiervoor o.a. programmaleider Goed Georganiseerd Onderwijs (GGO) bij de HvA en opleidingsmanager Communication and Multimedia Design en Master Digital Design, ook bij de HvA.

Harry zal zijn directeursrol drie dagen in de week vervullen.