Op 3 november is Release 3.02 in productie genomen. In deze release zijn 19 (grote) aanvullingen en wijzigingen opgenomen en 119 fixes en kleine wijzigingen. Onder de aanvullingen zit o.a. de verwerking van de nieuwe berichten voor Selectie en Plaatsing via Studielink, de vervanging van de oude numerus fixus regeling. Tevens zijn de koppeling met het HRM-systeem voor promovendi, het vastleggen van SKC-adviezen en het inlezen van in UvANose aangemaakt vakken verbeterd.