Het bestuur van SaNS heeft in juni 2016 het SaNS Meerjarenplan 2016-2020 vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat de relevante ontwikkelingen zijn in het SIS-domein en op welke manier daarmee binnen de SaNS samenwerking en het Expertisecentrum zal worden omgegaan. Aan de hand van een zevental doelstellingen wordt benoemd wat er de komende jaren staat te gebeuren en welke rol het Expertisecentrum daarbij gaat spelen. Speerpunt van de doelstellingen is een betere ondersteuning van de primaire doelgroepen: de studenten en de docenten/begeleiders. Dat kan deels worden gerealiseerd door de bestaande mogelijkheden van het SIS breder en beter te gebruiken. Met de nieuwe mogelijkheden van Campus Solutions 9.2 kan bovendien een gebruiksvriendelijkere look & feel worden gerealiseerd.