Op 6 april 2018 is Release 3.03 in productie genomen bij de SaNS-instellingen. Deze release bevat 10 verbeteringen en 64 kleinere wijzigingen en fixes. Met name aan de verzoekschriftenmodule zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Ook is de koppeling tussen SIS en Canvas, het nieuwe LMS van de UvA, opgeleverd: aangemaakte vakken en aanmeldingen op die vakken worden nu vanuit SIS middels berichten realtime doorgegeven naar Canvas.