Het SaNS Expertisecentrum is Gold Partner geworden van Oracle. Dat betekent dat het SaNS-EC alle producten van Oracle mag leveren aan klanten, toegang heeft tot test en demonstratieomgevingen van Oracle en gebruik kan maken van alle trainingsmateriaal van Oracle. Het is de bedoeling de komende tijd actief te gaan onderzoeken welke mogelijkheden de nieuwe cloud-producten van Oracle bieden als aanvulling op de functionaliteit van Campus Solutions.